kids in spiderman and Captain America costumes

I. Wprowadzenie

Umiejętności medialne są nieodzownym elementem współczesnego świata, a już szczególnie dla dzieci, które dorastają w erze cyfrowej. W dzisiejszych czasach dzieci mają dostęp do różnorodnych mediów, takich jak telewizja, Internet, gry wideo i telefony komórkowe, dlatego ważne jest, aby umiały korzystać z tych narzędzi odpowiedzialnie i krytycznie. W tym artykule omówimy kilka sposobów, jak wspierać rozwój umiejętności medialnych u dzieci, aby uczyły się być świadome, odpowiedzialne i kreatywne w świecie mediów.

II. Promowanie świadomego korzystania z mediów

 1. Ograniczenie czasu ekranowego: Istotne jest, aby ograniczyć czas spędzany przez dzieci przed ekranem, tak aby miały także szansę na inne formy zabawy i rozwijanie zainteresowań. Zbyt duża ilość czasu spędzanego przed ekranem może wpływać negatywnie na rozwój umiejętności komunikacyjnych, zdrowia psychicznego i społecznych dzieci.

 2. Wybór odpowiednich treści: Ważne jest, aby rodzice dbali o to, aby dzieci miały dostęp do odpowiednich i edukacyjnych treści medialnych. Wybieranie filmów, gier i programów telewizyjnych, które rozwijają kreatywność, inteligencję emocjonalną i umiejętność rozwiązywania problemów, pomoże w budowaniu pozytywnych umiejętności medialnych.

 3. Dyskusje i analiza: Po obejrzeniu filmu lub skorzystaniu z innych mediów, warto z dzieckiem porozmawiać na temat przekazu, treści, narratora i emocji, jakie wywołały. Analiza i dyskusja na temat zarówno pozytywnych, jak i negatywnych elementów mediów, pomogą dziecku w budowaniu krytycznego myślenia i rozwijaniu umiejętności rozumienia i interpretacji treści medialnych.

III. Kształtowanie odpowiedzialności

 1. Edukacja w zakresie prywatności: Dzieci powinny być uczone, że prywatne dane takie jak imię, nazwisko, adres czy numer telefonu nie powinny być udostępniane w internecie bez zgody rodziców. Ważne jest również, aby uczyć dzieci o zagrożeniach związanych z udostępnianiem prywatnych informacji oraz o konsekwencjach, jakie może to mieć.

 2. Rozwijanie umiejętności oceny wiarygodności: W dobie fake newsów i manipulacji medialnej, ważne jest, aby dzieci rozwijały umiejętność oceny wiarygodności informacji, zanim uwierzą w to, co przeczytają lub zobaczą. Uczcie dzieci, jak sprawdzić źródło informacji, jak rozpoznać manipulacje i jak potwierdzić prawdziwość przedstawianych faktów.

 3. Uczulenie na zagrożenia internetowe: Dzieci powinny być edukowane na temat zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, takich jak cyberprzemoc, nękanie online czy kontakt z nieznajomymi w sieci. Poinformuj dziecko o tym, jak się bronić, jak zgłaszać nieodpowiednie treści i jakie są zasady bezpieczeństwa w sieci.

IV. Rozwijanie kreatywności i umiejętności twórczych

 1. Ograniczenie gotowych rozwiązań: Warto zachęcać dzieci do samodzielnego myślenia i własnych pomysłów, zamiast polegać tylko na gotowych rozwiązaniach dostarczanych przez media. Wspieraj kreatywność, zadawaj pytania i daj dziecku swobodę eksperymentowania i odkrywania.

 2. Twórcza produkcja mediów: Zachęć dziecko do tworzenia własnych treści medialnych, takich jak filmiki, rysunki, zdjęcia czy podcasty. Pozwól mu eksperymentować, bawić się technologią i udostępniać swoje dzieła rodzinie i przyjaciołom.

 3. Wielokierunkowe korzystanie z mediów: Pomóż dziecku dostrzegać różnorodność mediów i jak wykorzystać je w celach twórczych. Niech rozwija umiejętność korzystania zarówno z tradycyjnych mediów, jak i nowych technologii, tak aby mogło wyrazić swoje pomysły na wiele różnych sposobów.

V. Utrzymywanie równowagi

 1. Między mediami a aktywnością fizyczną: Ważne jest, aby dzieci miały równowagę między czasem spędzanym przed ekranem a czasem na zabawie na świeżym powietrzu i aktywności fizycznej. Wprowadź regularne zasady, które będą zachęcały dziecko do aktywności fizycznej i ograniczały czas spędzany przed ekranem.

 2. Między mediami a innymi źródłami wiedzy: Zachęcaj dziecko do korzystania nie tylko z mediów, ale także z innych źródeł wiedzy, takich jak książki, gry planszowe czy rozmowy z rodzeństwem i przyjaciółmi. W ten sposób dziecko rozwija różne umiejętności poza mediami i poszerza swoją wiedzę na różne tematy.

 3. Między mediami a życiem społecznym: Ważne jest, aby dzieci miały czas na życie społeczne i interakcję z rówieśnikami w realnym świecie. Zachęcaj dziecko do uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych, spotkań z przyjaciółmi czy po prostu spędzania czasu z rodziną, aby rozwijało umiejętności społeczne poza światem mediów.

VI. Podejmowanie rozmów i wspólne działania

 1. Wspólne oglądanie i słuchanie: Bądź aktywnie zaangażowany w to, co twoje dziecko ogląda lub słucha. Oglądaj filmy, seriale i słuchaj muzyki razem z dzieckiem, aby móc rozmawiać na temat ważnych treści, które mogą pojawić się w mediach.

 2. Twórcze projekty: Organizujcie wspólne twórcze projekty, takie jak scrapbooking, czytanie książek czy nagrywanie rodzinnych podcastów. Dzięki takim wspólnym działaniom, możesz nie tylko wspierać rozwój umiejętności medialnych dziecka, ale także budować więź rodzinna i miłe wspomnienia.

 3. Aktywne słuchanie: Zadawaj dziecku pytania dotyczące jego spostrzeżeń i emocji na temat mediów. Uwierz w ważność tych rozmów i staraj się zrozumieć perspektywę dziecka. Aktywne słuchanie pomoże w budowaniu więzi i zrozumieniu, jak media wpływają na jego myślenie i postrzeganie świata.

VII. Podsumowanie

Wspieranie rozwój umiejętności medialnych u dzieci to nie tylko kwestia bezpieczeństwa i odpowiedzialności, ale również szansa na kreatywność, rozwijanie zdolności wyrażania siebie i zdobywanie nowej wiedzy. Poprzez promowanie świadomego korzystania z mediów, kształtowanie umiejętności twórczych, utrzymanie równowagi między mediami a innymi sferami życia i angażowanie się w wspólne działania, można pomóc dzieciom rozwijać się w coraz bardziej medialnym świecie.